Tandvårdsteamet

Praktikertjänst logotyp
Kundnöjdhet 4.6 av 5
4.6/5

KIRURGI

Oral kirurgi

På Tandvårdsteamet är vi experter inom tandkirurgi

Vi erbjuder kirurgi inom flera områden. Några av de vanligaste är visdomstandskirurgi, parodontalkirurgi, apikal kirurgi och implantatkirurgi.

Visdomstandkirurgi:

Visdomständer är för många förknippade med smärta och besvär. Det gör ont när en visdomstand bryter fram, och tandköttet blir inte sällan ömt och svullet. Ofta kan detta vara övergående och man kanske endast behöver symptomlindring emellanåt. För en del blir det dock ännu värre och det beror ofta på att käken är för trång och att visdomstanden växer upp snett och trycker på tanden framför.


Att operera bort en visdomstand är en mycket vanlig behandling och går att göra under lokalbedövning men vid oro erbjuds även lugnande medicin. Det kommer inte att kännas något eftersom hela området kommer att vara bedövat under ingreppet. Det är samma typ av bedövning som vi använder när vi lagar dina tänder.

 

Operationen i sig är inget stort ingrepp men det kan verka så eftersom vi måste klä in allt i sterila förpackningar. Det är för din skull vi är noga med hygienen. När vi försäkrat oss om att bedövningen tagit så kan vi börja. Vi gör ett litet snitt så att vi kan se tanden bättre. Ofta behöver vi slipa bort lite ben runt tanden för att komma åt. Slipandet kan vibrera lite med det gör inte ont. Beroende på hur tanden sitter så tar vi sedan ut tanden, ofta genom att dela på den och det kan då knaka lite. När tanden är ute så sätter vi några stygn för att det ska läka snabbare.

Det hål som blivit efter tanden kommer sedan först att täckas med tandkött vilket sker under de första läkningsveckorna. Under de närmaste månaderna efter ingreppet så växer sedan ben sakta in för att ersätta hålet som bildats.

 

Parodontal kirurgi:

Vid allvarligare former av tandlossning kan ibland de fördjupade tandköttsfickorna inte minskas tillräckligt mycket även om en god munhygien har upprätthållits och du gått regelbundet för att avlägsna bakteriansamlingarna intill tänderna Då kan det behövas kirurgisk behandling.

Syftet med den kirurgiska behandlingen är att minska tandköttsfickorna och stoppa sjukdomsförloppet. Den kirurgiska behandlingen underlättar för oss att avlägsna all inflammerad vävnad och bakterierna genom bättre åtkomlighet och direkt insyn på tändernas rotyta. Det blir även lättare att nå ner i benfickor, rotfåror och furkationer i tanden. Med den kirurgiska behandlingen kan man även skapa goda förutsättningar för dig att hålla rent.

 

Parodontal kirurgi är en smärtfri behandling som görs under lokal bedövning. Vi börjar med att göra ett snitt i tandköttet och fäller upp det för att få direkt insyn till området. Detta underlättar för oss att rengöra området och ta bort all inflammerad vävnad och tandsten. Defekter som finns på tändernas rotyta jämnas ut. Sedan spolas området med fysiologiskt koksalt och tandköttet sys sedan ihop. Tandköttet kommer sedan att läka och sluta sig tätt kring tänderna.

 

Apikal kirurgi:

Ibland behöver en tand rotfyllas på grund av att nerven i tanden dör av olika anledningar exv stora kariesangrepp, stora fyllningar eller att tanden varit med om ett trauma. Ofta läker tandens infektion då ut men ibland behöver tanden genomgå behandling på rotspetsen vilket kallas apikal kirurgi. Behandlingen syftar till att åtgärda och bevara tänder med kvarstående eller återkommande infektion efter rotbehandling. Ingreppet har god prognos med moderna behandlingsmetoder, men innebär en sista åtgärd för att bota och bevara en infekterad tand.

För att kunna komma åt rotspetsen lyfts tandköttet undan och via en liten lucka i benet tas rotspetsen fram. En bit av rotspetsen kapas av och avlägsnas. Infektionen skrapas ut och roten tätas vid rotspetsen. Därefter sys tandköttet tillbaka. Ibland upptäcks rotsprickor som inte kan repareras under operationen, i dessa fall erbjuder vi extraktion av tanden istället. Behandlingen sker i lokalbedövning och vid oro erbjuds även lugnande medicin.

Kontakta oss

Tandborstar