Tyresö Tandvårdsteam är nu Happident Tyresö

Happident är en privatägd och helt självfinansierad tandvårdskedja med kliniker uteslutande i Sveriges större städer Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala med omnejd.
Happident startade år 2018 och för närvarande ingår 12 stycken kliniker och ambitionen är en kraftig tillväxt under de närmaste åren. Happident arbetar enligt en unik ”klustermodell” som bygger på att inom ett avgränsat geografiskt område, förvärva och integrera ett kluster av klinker. Här kan allmäntandläkare, nischade tandläkare, specialisttandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker arbeta tätt tillsammans med varandra och erbjuda ett brett spektrum av behandlingsalternativ. Allt i enligt med patienternas kliniska behov och anpassat efter patientens önskemål.
Happidents erbjudande kan sammanfattas i en mening: rätt kompetens, på rätt plats i rätt tid under ett och samma tak genom hela patientresan.

happident-facebook-share-300x158

Personuppgiftsbehandling

Läs mer om vår personuppgiftsbehandling

Allmänna tandvårdsbidraget fördubblas

Riksdagen har beslutat att höja det allmänna tandvårdsbidraget från och med den 15 april 2018 enligt följande:

  • från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år
  • från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år
  • från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år

Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/tandvardsstod/allmanna-tandvardsbidraget-hojs
eller prata med oss vid ditt nästa besök.

Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer

Den 1 juli trädde en lagändring om statligt tandvårdsstöd ikraft. Ändringen innebär att personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år, tidigare 150 kronor per år. Läs mer om tandvårdsstöd på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/tandvardsstod eller prata med oss vid ditt nästa besök. Välkommen!